Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 83 od 19.09.2018.)


Akti gradskih opština

MLADENOVAC

  • Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Mladenovac za 2018. godinu
  • Odluka o poslovnom prostoru Gradske opštine Mladenovac
  • Odluka o obrazovanju Lokalnog koordinacionog tela za socijalno uključivanje Roma i Romkinja
  • Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex