Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 82/2023 od 20.10.2023.)


 • Izmene i dopune Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2023. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o opštim parkiralištima
 • Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Novi Beograd za 2023. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Novi Beograd
 • Odluka o izboru strateškog partnera za realizaciju Programa gasifikacije na delu teritorije gradske opštine Novi Beograd - naselja Blok 13, Blok 18, Blok 25, Blok 64, Ušće, Privredna zona "Auto-put", Bežanija 2 - Ledine, Bežanija, Bežanijska kosa i Tošin bunar
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Novi Beograd
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu
 • Odluka o imenovanju članova Saveta roditelja predškolske ustanove sa teritorije gradske opštine Stari grad za školsku 2023/2024. godinu
 • Odluka o imenovanju članova Saveta roditelja osnovnih škola sa teritorije gradske opštine Stari grad za školsku 2023/2024. godinu
 • Odluka o imenovanju članova Saveta roditelja srednjih škola sa teritorije Gradske opštine Stari grad za školsku 2023/2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog izmena i dopuna Finansijskog plana poslovanja Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad "Parobrod" za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog izmena i dopuna Programa rada Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad "Parobrod" za 2023. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex