Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 82/2022 od 16.09.2022.)


 • Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o opštim parkiralištima
 • Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u avgustu 2022. godine
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o okončanju likvidacije Centra za kulturu i sport "Šumice" u likvidaciji
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata člana Saveta za mlade Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o izmenama Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o prestanku funkcije članu Veća Gradske opštine Vračar
 • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Vračar
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika Uprave Gradske opštine Vračar
 • Odluka o namirenju dugovanja JP SRPC "Milan Gale Muškatirović" Beograd
 • Odluka kojom se konstatuje da je Predlog programa infrastrukturnog opremanja stadiona FK "Dorćol" od posebnog interesa za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradskoj opštini Stari grad
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Stari grad
 • Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini Gradske opštine Stari grad i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Stari grad (prečišćen tekst)
 • Odluka o donošenju Dopune Programa gasifikacije naselja na teritoriji gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" iz Obrenovca
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" iz Obrenovca
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošnje tople vode za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, JP 1/22
 • Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Muzičke škole "Vatroslav Lisinski", Beograd

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex