Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 82 od 25.09.2019.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni za isporučenu vodu i odvođenje otpadnih voda Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija" sa Odlukom
  • Odluka o promeni Statuta Gradske opštine Mladenovac
  • Odluka o organizaciji Uprave Gradske opštine Mladenovac
  • Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Mladenovac za 2019. godinu
  • Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac
  • Rešenje o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Mladenovac u stalnom sastavu
  • Rešenje o imenovanju Opštinskog saveta roditelja Gradske opštine Mladenovac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex