Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 82 od 17.09.2018.)


Akti gradskih opština

VOŽDOVAC

 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Voždovac za 2018. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika predsednika Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije člana Veća Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o izmenama Rešenja o razrešenju i imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Komisije za administrativna i mandatna pitanja
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Ustanove Sportski centar "Voždovac"
 • Rešenje o izmenama Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Voždovac

OBRENOVAC

 • Treća izmena Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2018. godinu
 • Odluka o četvrtoj izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Obrenovac
 • Odluka o postavljanju spomen obeležja u Obrenovcu poginulim vatrogascima, pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova u vršenju službene dužnosti u vanrednim situacijama na teritoriji Republike Srbije
 • Odluka o postavljanju spomen obeležja - ploče žrtvama poplave u Obrenovcu maja 2014. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o trećoj izmeni i dopuni Odluke o zoniranju i utvrđivanju visine zakupnina za poslovni prostor kojim upravlja Javno preduzeće "Poslovni prostor" Obrenovac sa Odlukom
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Javnog komunalnog preduzeća "Obrenovac" iz Obrenovca
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Obrenovac" iz Obrenovca
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o prvoj izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Obrenovac


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex