Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 81/2023 od 19.10.2023.)


  • Odluka o četvrtom rebalansu budžeta Gradske opštine Rakovica za 2023. godinu
  • Odluka o dodeli javnih priznanja Gradske opštine Rakovica

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex