Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 81/2022 od 09.09.2022.)


 • Odluka o izmeni Odluke o upotrebi imena, grba i zastave Gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o verifikaciji Pravilnika o sufinansiranju projekta smanjenja zagađenja vazduha iz individualnih izvora na teritoriji gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o verifikaciji Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o sufinansiranju projekta smanjenja zagađenja vazduha iz individualnih izvora na teritoriji gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Veća Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara", Beograd
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara", Beograd
 • Rešenje o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara", Beograd
 • Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Rakovica za 2022. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Upravi gradske opštine Rakovica
 • Odluka o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata udruženja koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Rakovica
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata crkava i verskih zajednica koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Rakovica
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica o trećem rebalansu Plana rashoda i izdataka za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora JP "Poslovni centar - Rakovica" o usvajanju izmene Programa poslovanja JP "Poslovni centar - Rakovica" i izmene i dopune Posebnog programa korišćenja subvencija iz budžeta Gradske opštine Rakovica za 2022. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex