Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 81/2021 od 07.09.2021.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću "Gradska čistoća" na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cene usluga za sakupljanje i transport komunalnog otpada sa Odlukom
  • Odluka o organizaciji Uprave Gradske opštine Stari grad (prečišćen tekst)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex