Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 81 od 26.06.2020.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u biblioteci "Milutin Bojić"
  • Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Zemun održanih 21. juna 2020. godine
  • Zapisnik o radu gradske opštine Lazarevac na utvrđivanju rezultata izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Lazarevac održanim 21. juna 2020. godine
  • Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Surčin, održanih 21. juna 2020. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex