Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 81 od 25.09.2019.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o promeni Statuta gradske opštine Voždovac
 • Odluka o četvrtom rebalansu budžeta gradske opštine Voždovac za 2019. godinu
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o Upravi gradske opštine Voždovac
 • Odluka o lokalnom ombudsmanu gradske opštine Voždovac
 • Odluka o usvajanju Dopune Programa gasifikacije na delu teritorije gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove kulture i obrazovanja "Narodni univerzitet Svetozar Marković"
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove kulture i obrazovanja "Narodni univerzitet Svetozar Marković"
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove "Dom kulture Ripanj"
 • Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Ustanove "Dom kulture Ripanj"
 • Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o izboru Saveta mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Voždovac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex