Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 80/2021 od 06.09.2021.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu
 • Odluka o načinu, merilima i kriterijumima finansiranja i sufinansiranja programa udruženja sredstvima iz budžeta Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o uvođenju kućnih ljubimaca u prostorije Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za propise Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za boračka i invalidska pitanja i socijalnu zaštitu Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za građevinske i komunalne poslove Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za zaštitu životne sredine Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za zdravlje Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Administrativne komisije Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o prestanku mandata predsednici i članu Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko - rekreativno poslovni centar "Milan Gale Muškatirović

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex