Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 80 od 22.06.2020.)


  • Izmene i dopune Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Pozorištu na Terazijama


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex