Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 80 od 24.09.2019.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Beogradskom dramskom pozorištu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Istorijskom arhivu Beograda
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije naselja "Plavi horizonti", opština Zemun
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije kompleksa između ulica Vojislava Ilića, Gospodara Vučića, Koste Abraševića, Generala Mihajla Živkovića, Ravaničke i Stanislava Sremčevića (blokovi 8-15) opština Zvezdara, za Blok 8, između ulica: Ulcinjske, Radojke Lakić, Vojislava Ilića i Stanislava Sremčevića
 • Odluka o promeni Statuta gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o izmenama Odluke o naknadama i drugim primanjima opštinskih odbornika i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Zvezdara i opštinskoj Upravi
 • Odluka o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa/projekata ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa/projekata od javnog interesa koja realizuju udruženja
 • Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za nabavku intraoralnog rengen aparata za potrebe Doma zdravlja "Zvezdara"
 • Odluka o izmeni Odluke o izdvajanju budžetskih sredstava za izvođenje građevinsko-zanatskih radova za potrebe Policijske stanice "Zvezdara"
 • Odluka o izmeni Odluke o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća "Poslovni prostor Zvezdara"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Plana i programa poslovanja Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara" Beograd za 2019. godinu sa očekivanim ostvarenjem Plana i programa poslovanja u 2018. godini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara"
 • Odluka o promeni Statuta gradske opštine Grocka
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Uprave gradske opštine Grocka
 • Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex