Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 80 od 05.09.2018.)


  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST GRADA BEOGRADA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 80/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU LOKACIJA CENTARA ZA SAKUPLJANJE OTPADA ("Sl. list grada Beograda", br. 61/2016 i 80/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex