Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 8/2021 od 05.03.2021.)


 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za deo područja Višnjice - Višnjički venac, gradska opština Palilula
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije naselja Busije, opština Zemun, za delove blokova 117 i 122
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela prostorne celine područja Autokomande, gradska opština Voždovac
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije područja između ulica: Stjepana Filipovića, Dragana Mancea i glavne železničke stanice Beograd "Centar", gradska opština Savski venac
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica
 • Plan postavljanja privremenih objekata - kioska na području gradske opštine Čukarica
 • Rešenje o razrešenju člana Veća Gradske opštine Čukarica
 • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Čukarica
 • Rešenje kojim se daje saglasnost na Odluku o visini naknada za usluge u vezi sa sahranjivanjem sa Odlukom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Kulturnog centra "Čukarica"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u KC "Čukarica"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta KU "Galerija '73"
 • Odluka o prestanku odborničkog mandata
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Cenovnika Turističke organizacije Gradske opštine Surčin sa Odlukom
 • Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
 • Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Vasa Pelagić", Beograd

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex