Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 8 od 14.02.2020.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na cene usluga za parkiranje vozila na opštim parkiralištima u zoniranom području i van zoniranog područja sa Odlukom
 • Odluka o rebalansu budžeta Gradske opštine Voždovac za 2020. godinu
 • Odluka o prestanku važenja Odluke o pravobranilaštvu Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o izmenama Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini Gradske opštine Voždovac i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica
 • Odluka o izmenama Odluke o nekategorisanim putevima na području Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o nastavku obavljanja delatnosti Ustanove Sportski centar "Voždovac" u formi društva sa ograničenom odgovornošću pod nazivom Sportski centar "Voždovac" d.o.o. Beograd
 • Odluka o imenovanju ovlašćenih predstavnika osnivača u Skupštini privrednog društva Sportski centar "Voždovac" d.o.o. Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije člana Veća Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika pravobranioca Gradske opštine Voždovac zbog podnete ostavke
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika pravobranioca Gradske opštine Voždovac zbog podnete ostavke
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika pravobranioca Gradske opštine Voždovac zbog podnete ostavke
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Ustanove Sportski centar "Voždovac"
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Upravnog odbora Ustanove Sportski centar "Voždovac"
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Nadzornog odbora Ustanove Sportski centar "Voždovac"
 • Rešenje o imenovanju direktora Ustanove kulture "Beli potok"
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove kulture "Beli potok"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik JP "Pijace i zelenilo Grocka" sa Odlukom
 • Zaključak o davanju saglasnosti Javnom preduzeću kablovska distribucija Surčin na Odluku o izmenama i dopuni Odluke o cenama usluga sa Odlukom
 • Ispravka Rešenja o izmenama Rešenja o visini koeficijenata za utvrđivanje plata izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Zemun i Javnom pravobranilaštvu Gradske opštine Zemun

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex