Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 8 od 28.02.2019.)


 • PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ORGANIZACIONIH JEDINICA GRADSKE UPRAVE GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2015, 58/2015 i 8/2019)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA POSTUPKA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI OD STRANE SLUŽBE ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE I KONTROLU NABAVKI I UTVRĐIVANJU SPISKA PREDMETA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2019)
 • Pravilnik o uslovima i načinu sprovođenja postupka centralizovanih javnih nabavki od strane Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki i utvrđivanju spiska predmeta centralizovanih javnih nabavki
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke organizacionih jedinica Gradske uprave Grada Beograda

ZVEZDARA

 • Odluka o prestanku mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o izmeni Odluke o Upravi Gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za nabavku spoljne stolarije (prozora) i sobnih vrata za potrebe KBC 6 "Zvezdara"
 • Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za izvođenje građevinsko-zanatskih radova za potrebe Policijske stanice "Zvezdara"
 • Odluka o obrazovanju Mobilnog tima za inkluziju Roma
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zvezdara

GROCKA

 • Rešenje o davanju saglasnosti JP "Pijace i zelenilo Grocka" na Odluku o povećanju cena pijačnih usluga, pogrebnih usluga i usluge prevoza skelom preko Dunava sa Odlukom

MLADENOVAC

 • Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća "Pijace Mladenovac" Mladenovac
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Pijace Mladenovac" Mladenovac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex