Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 79/2023 od 13.10.2023.)


  • Rešenje o imenovanju energetskih menadžera grada Beograda
  • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću "Beogradski vodovod i kanalizacija" na Odluku o ceni za isporučenu vodu i odvođenje otpadnih voda sa Odlukom
  • Poslovnik Skupštine Gradske opštine Zemun
  • Odluka o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Zemun u stalnom sastavu
  • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Zemun
  • Rešenje o dopuni Osnivačkog akta Javnog preduzeća "Poslovni centar Zemun"
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Javnog preduzeća "Poslovni centar Zemun"
  • Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2023. godinu
  • Rešenje o imenovanju Opštinskog saveta roditelja Gradske opštine Savski venac za školsku 2023/2024. godinu
  • Pravilnik Gradske opštine Barajevo o sufinansiranju mera energetske - sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru Projekta "Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex