Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 79/2022 od 31.08.2022.)


 • Rešenje o dopuni Rešenja o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda
 • Odluka o prestanku mandata odbornice Skupštine Gradske opštine Savski venac
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornice Skupštine Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti lokalnog ombudsmana Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti zamenice lokalnog ombudsmana Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti zamenice lokalnog ombudsmana Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti zamenice lokalnog ombudsmana Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o izboru lokalnog ombudsmana Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o izboru zamenice lokalnog ombudsmana Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o izboru zamenice lokalnog ombudsmana Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o izboru zamenice lokalnog ombudsmana Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti članice Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o imenovanju članice Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor koji koristi Gradska opština Lazarevac, sa Cenovnikom
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka rada na položaju načelniku Uprave Gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika Uprave Gradske opštine Obrenovac
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Surčin o izmeni i dopuni važećeg Cenovnika sa odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex