Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 79 od 17.09.2019.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Dečjem kulturnom centru Beograd
 • Pokazatelj potrošačkih cena u avgustu 2019. godine
 • Odluka o promeni Statuta gradske opštine Rakovica
 • Odluka o drugom rebalansu budžeta gradske opštine Rakovica za 2019. godinu
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Poslovni centar - Rakovica"
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Poslovni centar - Rakovica"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica o rebalansu plana rashoda i izdataka za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na pojedine odluke Nadzornog odbora JP "Poslovni centar - Rakovica"
 • Zaključak o pristupanju promeni Statuta gradske opštine Lazarevac
 • Zaključak o pristupanju promeni Statuta gradske opštine Mladenovac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu o devetoj dopuni Cenovnika usluga preduzeća sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex