Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 79 od 29.08.2018.)


Akti gradskih opština

SAVSKI VENAC

 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Savski venac pre isteka vremena na koje je izabran
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini Gradske opštine Savski venac
 • Odluka o pravobranilaštvu Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Savski venac u stalnom sastavu
 • Rešenje o imenovanju zamenika pravobranioca Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac

STARI GRAD

 • Izmene Plana postavljenja privremenih objekata na javnim površinama u gradskoj opštini Stari grad
 • Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Stari grad

OBRENOVAC

 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Toplovod" Obrenovac o izmeni i dopuni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih usluga sa Odlukom

SURČIN

 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga Javnom preduzeću za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin sa Odlukom


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex