Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 78/2023 od 05.10.2023.)


 • Izmene i dopune Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Beograda za 2023. godinu
 • Rešenje o posebnom režimu saobraćaja na području grada Beograda od 1. novembra 2023. godine do 1. aprila 2024. godine (u zimskim uslovima)
 • Odluka o donošenju Programa gasifikacije na delu teritorije gradske opštine Novi Beograd - naselja Blok 13, Blok 18, Blok 25, Blok 64, Ušće, Privredna zona auto-put, Bežanija 2 - Ledine, Bežanija, Bežanijska kosa i Tošin bunar
 • Odluka o pokretanju postupka Lokalnog akcionog plana za mlade Gradske opštine Stari grad za period od 2024. do 2026. godine
 • Odluka o izmeni Odluke broj 020-645/2023, od 6. jula 2023. godine
 • Rešenje o konstatovanju brisanja Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno-poslovni centar "Milan Gale Muškatirović" - u prinudnoj likvidaciji iz Registra privrednih subjekata i prestanku funkcije v. d. direktoru i članovima Nadzornog odbora
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Ustanove kulture "Parobrod"
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Ustanove kulture "Parobrod"
 • Odluka o drugoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Surčin za 2023. godinu
 • Odluka o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture Kulturni centar Surčin
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije za prostor na katastarskim parcelama broj cele parcele: 4728/3, 4729, 4730, 4731, 4732, 1135, 1136, 1137, 1138, 5013 sve KO Dobanovci i delovi katastarskih parcela: 4728/4, 5012, 6072/1, 5493, 4992, 3460, 5011, 4736, 4735, 4734, 4733 sve KO Dobanovci, gradska opština Surčin
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Surčin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća Surčin za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu Programa rada Ustanove kulture Kulturni centar Surčin za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu Programa rada Turističke organizacije Gradske opštine Surčin za 2023. godinu
 • Zaključak o ispravci tehničke greške broj I-01-06-01-211/23, od 4. oktobra 2023. godine
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu za prostor na katastarskim parcelama broj cele parcele: 4728/3, 4729, 4730, 4731, 4732, 1135, 1136, 1137, 1138, 5013 sve KO Dobanovci i delovi katastarskih parcela: 4728/4, 5012, 6072/1, 5493, 4992, 3460, 5011, 4736, 4735, 4734, 4733 sve KO Dobanovci, gradska opština Surčin

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex