Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 78/2021 od 30.08.2021.)


 • Odluka o dodeli naziva ulici na teritoriji gradske opštine Voždovac
 • Odluka o dodeli naziva skveru na teritoriji gradske opštine Vračar
 • Odluka o dodeli naziva parku na teritoriji gradske opštine Vračar
 • Odluka o dodeli naziva prolazu na teritoriji gradske opštine Zemun
 • Odluka o podizanju spomenika "Alaski krst"
 • Odluka o podizanju spomenika Dušanu Radoviću
 • Odluka o izmeni Odluke o podizanju spomenika naučniku i pronalazaču Mihajlu Pupinu
 • Odluka o podizanju spomenika poginulim borcima i umrlim ratnim vojnim invalidima u ratovima od 1991. do 1999. godine
 • Odluka o otpisu potraživanja dospelih na dan 31. decembra 2018. godine po osnovu neizmirenih izvornih javnih prihoda Grada Beograda prema Privrednom društvu Kompanija "Progres" AD Beograd
 • Odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo - Beograd" Beograd
 • Odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća" Beograd
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća"
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Gradskog veća Grada Beograda
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća Grada Beograda
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Kulturnog centra Beograda
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kulturnog centra Beograda
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Malog pozorišta "Duško Radović"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Malog pozorišta "Duško Radović"
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Pozorišta "Zvezdara teatar"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Pozorišta "Zvezdara teatar"
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Sava centar"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Sava centar"
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka obavljanja funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za upravljanje javnim putevima grada Beograda "Putevi Beograda"
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za upravljanje javnim putevima grada Beograda "Putevi Beograda"
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Infostan tehnologije", Beograd
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Infostan tehnologije", Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Gradskog zavoda za veštačenje
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Gradskog zavoda za veštačenje
 • Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Beogradu
 • Zaključak o ispravci Odluke o završnom računu budžeta Grada Beograda za 2020. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex