Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 78 od 20.06.2020.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu sa Odlukom i Cenovnikom
  • Odluka o konačnom broju upisanih birača u birački spisak koji se vodi za gradsku opštinu Surčin

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex