Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 78 od 06.09.2019.)


  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o upravljanju komunalnim, inertnim i neopasnim otpadom
  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi i Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Novi Beograd
  • Odluka o promeni Statuta gradske opštine Savski venac
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu o osmoj dopuni Cenovnika usluga preduzeća sa Odlukom
  • Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex