Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 78 od 07.11.2017.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA BEOGRADA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O FINANSIRANJU PROGRAMA, PROJEKATA I AKTIVNOSTI KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETA GRADA BEOGRADA U 2018. I 2019. GODINI
  • ODLUKA O OBIMU SREDSTAVA ZA VRŠENJE POSLOVA GRADA I GRADSKIH OPŠTINA I UTVRĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU, ODNOSNO GRADSKIM OPŠTINAMA U 2017. GODINI
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA I NAJOPREMLJENIJIH ZONA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2018. GODINU
  • ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex