Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 77/2023 od 29.09.2023.)


 • Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2023. godinu
 • Odluka o usvajanju Strategije unapređenja položaja mladih gradske opštine Barajevo za period 2023-2027. godine sa Strategijom
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća "10. oktobar" Barajevo sa oglasom
 • Plan detaljne regulacije groblja u mesnoj zajednici Guncati, gradska opština Barajevo
 • Rešenje o imenovanju Opštinskog saveta roditelja Gradske opštine Barajevo za školsku 2023/2024. godinu
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora JKP "10. oktobar" Barajevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Rebalans 3. Programa poslovanja JKP "10. oktobar" Barajevo za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o cenama proizvoda i usluga JKP "10. oktobar" Barajevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Plana i programa rada sa finansijskim planom Ustanove kulture Centar za kulturu Barajevo za 2023. godinu
 • Druga izmena Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2023. godinu
 • Odluka o dopuni Odluke o Upravi Gradske opštine Obrenovac
 • Odluka o četvrtoj izmeni Odluke o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova, sekretara i zamenika sekretara Izborne komisije Gradske opštine Obrenovac u stalnom sastavu
 • Odluka o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Obrenovac
 • Odluka o održavanju mašinskog dela kućnih grejnih instalacija u grejnoj sezoni 2023/2024. godine
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za bezbednost Gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Obrenovac" iz Obrenovca
 • Rešenje o drugoj izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Obrenovac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex