Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 77 od 03.09.2019.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Vračar
 • Statut Gradske opštine Vračar
 • Rešenje o razrešenju direktora Ustanove Sportsko-rekreativno obrazovni centar "Vračar"
 • Rešenje o razrešenju zamenika direktora Ustanove Sportsko-rekreativno obrazovni centar "Vračar"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove Sportsko-rekreativno obrazovni centar "Vračar"
 • Odluka o promeni Statuta gradske opštine Zemun
 • Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Turističko-kulturnog centra Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Turističko-kulturnog centra Gradske opštine Zemun
 • Kadrovski plan gradske opštine Novi Beograd za 2019. godinu
 • Izmena Kadrovskog plana gradske opštine Novi Beograd za 2019. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije člana Veća gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o izboru člana Veća gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije gradske opštine Savski venac
 • Zaključak o pristupanju promeni Statuta gradske opštine Savski venac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex