Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 77 od 15.08.2018.)


  • POKAZATELJ POTROŠAČKIH CENA U JULU 2018. GODINE ("Sl. list Grada Beograda", br. 77/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA, JAVNOG PREDUZEĆA "GRADSKO STAMBENO", SA ODLUKOM ("Sl. list Grada Beograda", br. 77/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex