Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 76/2023 od 29.09.2023.)


 • Izmene i dopune Prostornog plana Gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o opštim parkiralištima
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Čukarica za 2023. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje Gradske opštine Čukarica
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Sportske organizacije Čukarica
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Sportske organizacije Čukarica
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Poslovni centar Čukarica"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Poslovni centar Čukarica"
 • Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Poslovni centar Čukarica"
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Poslovni centar Čukarica"
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Sportske organizacije Čukarica
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Sportske organizacije Čukarica
 • Aneks III Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex