Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 76/2022 od 18.08.2022.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Beograda
 • Odluka o načinu i postupku dodele stambene podrške ratnim vojnim invalidima i porodicama palih boraca sticanjem svojine na stanu izgrađenom sredstvima donacije Vlade Japana
 • Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda
 • Odluka o izmeni Odluke o javnim parkiralištima
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za Grad Beograd
 • Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Ustanove socijalne zaštite "Prihvatilište za odrasla i stara lica"
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća"
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članovima Gradskog veća Grada Beograda
 • Rešenje o izboru članova Gradskog veća Grada Beograda
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Apotekarske ustanove Apoteka "Beograd"
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti zamenika direktora Apotekarske ustanove Apoteka "Beograd"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti zamenika direktora Apotekarske ustanove Apoteka "Beograd"
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti direktora Javnog preduzeća za upravljanje javnim putevima "Putevi Beograda"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za upravljanje putevima "Putevi Beograda"
 • Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija" Beograd
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija", Beograd
 • Rešenje o razrešenju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put", Beograd
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put", Beograd
 • Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća "Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP"
 • Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća "Infostan tehnologije" Beograd
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Infostan tehnologije" Beograd
 • Rešenje o razrešenju direktora Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd"
 • Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog preduzeća "Gradsko stambeno" Beograd
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Gradsko stambeno" Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Urbanističkog zavoda Beograd JUP
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Urbanističkog zavoda Beograda JUP
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Sava centar"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Sava centar"
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i obavljanje poslova prevoza putnika metroom i razvoj gradske železnice u Beogradu
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i obavljanje prevoza putnika metroom i razvoj gradske železnice u Beogradu
 • Rešenje o razrešenju direktora Centra dečjih letovališta i oporavilišta grada Beograda
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra dečjih letovališta i oporavilišta grada Beograda
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Fondacije za mlade talente Grada Beograda
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o realizaciji Lokalnog plana upravljanja otpadom grada Beograda 2021-2030. za 2021. godinu
 • Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u julu 2022. godine
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Fonda Gradske opštine Vračar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Parking servis" Obrenovac iz Obrenovca o izmeni i dopuni Odluke o cenovniku usluga za prenos vozila specijalnom dizalicom "Pauk" sa odlukom
 • Aneks I Kolektivnog ugovora kod poslodavca JP "Poslovni centar Čukarica"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex