Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 76 od 18.06.2020.)


  • Odluka o utvrđivanju i objavljivanju konačnog broja birača na teritoriji gradske opštine Zemun
  • Odluka o utvrđivanju broja glasačkih listića za glasanje na izborima za odbornike Skupštine Gradske opštine Rakovica koji će se održati 21. juna 2020. godine
  • Odluka o objavljivanju broja upisanih birača u birački spisak koji se vodi za Gradsku opštinu Barajevo
  • Odluka o boji sigurnosnih zatvornica za pečaćenje izbornog materijala Gradske opštine Barajevo
  • Odluka o objavljivanju konačnog broja birača u Gradskoj opštini Obrenovac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex