Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 76 od 29.08.2019.)


  • Odluka o usvajanju Plana za postavljanje podzemnih kontejnera za selekciju otpada i reciklažu u periodu 2019-2029. godine za teritoriju gradske opštine Stari grad - I faza sa Planom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex