Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 76 od 09.08.2018.)


Akti gradskih opština

ZEMUN

  • Rešenje o postavljenju načelnika Uprave Gradske opštine Zemun

NOVI BEOGRAD

  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi i Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Novi Beograd

MLADENOVAC

  • Odluka o organizaciji Uprave Gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst)

Ispravke

  • Ispravka Prve izmene Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2018. godinu
  • Ispravka Druge izmene Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2018. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex