Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 76 od 01.11.2017.)


  Akti gradskih opština

  ČUKARICA

  • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zemun
  • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornice Skupštine Gradske opštine Zemun
  • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornice Skupštine Gradske opštine Zemun
  • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornice Skupštine Gradske opštine Zemun
  • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornice Skupštine Gradske opštine Zemun
  • Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom - zaslužni građanin Zemuna profesoru dr Zoranu Avramoviću
  • Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom - zaslužni građanin Zemuna Žarku Bogunoviću
  • Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom - zaslužni građanin Zemuna Krunislavu Simiću
  • Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom - zaslužni građanin Zemuna Branislavi Ivanović Gak
  • Odluka o dodeli Povelje o prijateljstvu sa ključem Zemuna Školi za učenike oštećenog vida "Veljko Ramadanović"
  • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Veća Gradske opštine Zemun
  • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Zemun

  OBRENOVAC

  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu o trinaestoj dopuni Cenovnika usluga preduzeća sa Odlukom

  SURČIN

  • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Veća Gradske opštine Surčin
  • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Surčin
  • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Surčin
  • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin
  • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin
  • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća kablovska distribucija, Surčin
  • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne i održavanju gasovodne mreže Surčin
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2017. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Programa rada ustanove kulture - Kulturni centar Surčin za 2017. godinu
  • Pravilnik o finansiranju aktivnosti iz oblasti obrazovanja i vaspitanja iz budžeta Gradske opštine Surčin
  • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti načelnika Uprave Gradske opštine Surčin

  Ispravke

  • Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Kosta Abrašević", Beograd

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex