Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 75/2023 od 25.09.2023.)


  • Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Beogradu
  • Odluka o prestanku mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Zvezdara
  • Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Zvezdara
  • Odluka o rebalansu budžeta Gradske opštine Zvezdara za 2023. godinu
  • Odluka o dodeli novogodišnjih paketića za decu iz budžeta Gradske opštine Zvezdara za 2023. godinu
  • Odluka o obrazovanju Saveta za rodnu ravnopravnost Gradske opštine Zvezdara
  • Rešenje o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost Skupštine Gradske opštine Zvezdara
  • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara"
  • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara", Beograd
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex