Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 75/2022 od 02.08.2022.)


 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća Sportski centar "Novi Beograd" sa Oglasom
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti predsednika gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti zamenika predsednika gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti članovima Veća Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa sa izbor direktora Javnog preduzeća Sportski centar "Novi Beograd"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama osnovnih komunalnih usluga - isporuka vode za piće, odvođenje iskorišćenih voda (kanalizacija) i iznošenje smeća sa Odlukom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama za parkiranje na opštim javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Lazarevac sa Odlukom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama za parkiranje na posebnim javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Lazarevac sa Odlukom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o cenama pogrebnih usluga sa Odlukom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama pijačnih usluga JPKP "Lazarevac" sa Odlukom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o cenama ostalih usluga sa Odlukom
 • Aneks I Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća "Gradske pijace" Beograd, broj 8248/2021 od 21. decembra 2021. godine i broj G broj 4011-9163 od 24. decembra 2021. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex