Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 75 od 29.08.2019.)


  • Plan detaljne regulacije za novi kumodraški kolektor - deo III faze (od retenzije "Kumodraž 1" do Nove kumodraške ulice), gradska opština Voždovac
  • Plan detaljne regulacije za izgradnju vodova 35 kV od TS 35/10 kV "Vinča" do područja sanitarne deponije Vinča, gradske opštine Zvezdara i Grocka
  • Plan detaljne regulacije za izgradnju vodova 110 kV radi priključenja postrojenja za upravljanje otpadom u Vinči na mrežu, gradske opštine Palilula, Zvezdara i Grocka

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex