Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 75 od 25.10.2017.)


  Akti gradskih opština

  ZVEZDARA

  • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Veća Gradske opštine Zvezdara
  • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Zvezdara

  STARI GRAD

  • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad
  • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad
  • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad
  • Odluka o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Stari grad
  • Odluka o izboru zamenice predsednika gradske opštine Stari grad
  • Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika gradske opštine Stari grad
  • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Izborne komisije Gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu
  • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Stari grad
  • BARAJEVO

   • Odluka o četvrtom rebalansu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2017. godinu
   • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o razrešenju i imenovanju Opštinske izborne komisije
   • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova stalnih radnih tela Skupštine Gradske opštine Barajevo
   • Rešenje o prestanku funkcije v.d. direktora ustanove Centar za kulturu Barajevo
   • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora ustanove Centar za kulturu Barajevo
   • Rešenje o davanju saglasnosti na Četvrti rebalans Programa poslovanja JKP "10. oktobar" Barajevo za 2017. godinu
   • Rešenje o imenovanju privremenih saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Barajevo

   MLADENOVAC

   • Odluka Skupštine Gradske opštine Mladenovac broj I-00-06-1-14/4/2017 od 19. oktobra 2017. godine
   • Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac
   • Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac
   • Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac

  Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
  službenih glasila
  pogledajte u DEMO verziji pravne baze
  Paragraf Lex