Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 74/2022 od 25.07.2022.)


  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Upravi Gradske opštine Grocka
  • Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Grocka za 2022. godinu
  • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Grocka za 2021. godinu
  • Rešenje o prestanku dužnosti predsedniku i članovima Nadzornog odbora Centra za kulturu Grocka
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Centra za kulturu Grocka
  • Rešenje o prestanku dužnosti predsedniku i članu Upravnog odbora Centra za kulturu Grocka
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Centra za kulturu Grocka
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca o izmeni i dopuni Cenovnika stručnih usluga preduzeća sa Odlukom
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program za subvencije iz budžeta Gradske opštine Surčin Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2022. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex