Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 74/2021 od 30.08.2021.)


  • Plan detaljne regulacije područja uz ulice Dimitrija Tucovića i Čingrijine, u delu od Batutove ulice do kompleksa Osnovne škole "Marija Bursać", gradska opština Zvezdara

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex