Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 74 od 29.08.2019.)


 • Odluka o izmeni Odluke o boravišnoj taksi
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o prečišćavanju i distribuciji vode
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima korišćenja kesa za isporuku robe na mestu prodaje roba i usluga
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave - grad Beograd (celine I-XIX)
 • Odluka o izradi generalnog urbanističkog plana Beograda 2041
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije područja između spoljne magistralne tangente (SMT), Pančevačkog puta, kanala 5-39 i železničke pruge Beograd-Pančevo, gradska opština Palilula
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za područje privredne zone "Auto-put" u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu za Blok 26
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije dela privredne zone Bataševo, gradska opština Mladenovac
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije saobraćajnice "Transverzala" na delu od Bulevara kneza Aleksandra Karađorđevića do Bulevara oslobođenja, gradske opštine Savski venac i Vračar
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije dela centralne zone, prostorne celine opštine Vračar, za područje između ulica Cara Nikolaja II, Mileševske, Bojanske, Vilovskog, Celjske, Sazonove, Svetolika Rankovića, Šumatovačke i Maksima Gorkog, za blok između ulica Cara Nikolaja II, Save Tekelije, Vukice Mitrović i Celjske
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije za rasplet 220 kV nadzemnih vodova i uvođenje nadzemnog voda 110 kV broj 117/1 u TS "Beograd 3", gradske opštine Čukarica, Rakovica i Voždovac
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije za blok između ulica: Neznanog junaka, Domentijanove, Ledi Pedžet i Đorđa Radojlovića, gradska opština Savski venac
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije prostorne celine Kosančićev venac, za građevinsku parcelu P1, gradska opština Stari grad
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije za područje između ulica: Deligradske, Pasterove, Resavske, Višegradske, Kneza Miloša i auto-puta, gradska opština Savski venac
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije šireg područja uz Knez Mihailovu ulicu, gradska opština Stari grad
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije bloka između Bulevara despota Stefana i ulica: Džordža Vašingtona, Đure Daničića, Hilandarske i Cetinjske, gradska opština Stari grad
 • Odluka o premeštanju spomenika "Žrtvama rata i braniocima otadžbine 1990-1999"
 • Odluka o usvajanju predloga koncesionog akta o potrebi finansiranja nabavke, postavljanja i održavanja pokretnih stepenica i liftova za invalide, rekonstrukcije i održavanja delova podzemnih prolaza i nabavke, postavljanja i povezivanja digitalnih kamera koje obezbeđuju "Motorized remote position and zoom control" i opreme za snimanje i prikupljanje informacija o saobraćaju i softvera za upravljanje saobraćajem u gradu Beogradu koji se ne mogu komercijalno koristiti, i finansiranje nabavke, izgradnje, postavljanja, održavanja i korišćenja određenih elemenata urbanog mobilijara koji se mogu komercijalno koristiti u postupku javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije
 • Odluka o usvajanju koncesionog akta za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti javnog prevoza putnika na noćnim linijama na teritoriji grada Beograd
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća"
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća "Beogradske elektrane", Beograd čiji je osnivač Grad Beograd
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta "Parking servis" Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog preduzeća "Gradsko stambeno", Beograd
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Gradsko stambeno", Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršiocu dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Beogradske elektrane", Beograd
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Beogradske elektrane" Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd "Beogradska tvrđava"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd "Beogradska tvrđava", Beograd
 • Rešenje o razrešenju vršilaca dužnosti direktora Jugoslovenskog dramskog pozorišta
 • Rešenje o imenovanju direktora Jugoslovenskog dramskog pozorišta
 • Rešenje o razrešenju direktora Dečjeg kulturnog centra, Beograd
 • Rešenje o imenovanju direktora Dečjeg kulturnog centra, Beograd
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Pozorišta Atelje 212
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Pozorišta Atelje 212
 • Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Beogradu
 • Zaključak o davanju saglasnosti Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP da sa Privrednim društvom IKEA Srbija d.o.o. zaključi ugovor o regulisanju međusobnih odnosa u vezi sa zajedničkim pripremanjem i opremanjem građevinskog zemljišta za potrebe opremanja ritejl parka na lokaciji Bubanj potok

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex