Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 74 od 19.10.2017.)


  • POKAZATELJ POTROŠAČKIH CENA U SEPTEMBRU 2017. GODINE
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJA ZA PROCENU POTREBA ZA PRUŽANJEM DODATNE OBRAZOVNE, ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE PODRŠKE DETETU I UČENIKU
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU KATEGORIJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
  • REŠENJE O OSNIVANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST GRADA BEOGRADA
  • REŠENJE O POSEBNOM REŽIMU SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU GRADA BEOGRADA U PERIODU OD 15. NOVEMBRA 2017. GODINE DO 15. MARTA 2018. GODINE (U ZIMSKIM USLOVIMA)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU SPISKA NARUČILACA ZA ČIJE POTREBE SLUŽBA ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE I KONTROLU NABAVKI SPROVODI POSTUPKE CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex