Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 73/2023 od 19.09.2023.)


  • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac
  • Odluka o izmeni Odluke o finansijskoj podršci roditeljima novorođene dece sa teritorije gradske opštine Mladenovac
  • Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Mladenovac za 2023. godinu
  • Rešenje o obrazovanju Komisije za planove Gradske opštine Mladenovac
  • Rešenje o davanju saglasnosti na konverziju potraživanja Gradske opštine Mladenovac prema AD "Tigar", Pirot
  • Odluka o raspisivanju javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika Uprave Gradske opštine Surčin
  • Rešenje o razrešenju zamenika načelnika Uprave Gradske opštine Surčin
  • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika načelnika Uprave Gradske opštine Surčin

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex