Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 73/2022 od 22.07.2022.)


 • Rešenje o razrešenju direktora Fonda Gradske opštine Vračar
 • Rešenje o imenovanju direktora Fonda Gradske opštine Vračar
 • Odluka o uspostavljanju saradnje između Gradske opštine Zvezdara, Grad Beograd, Republika Srbija i Grada Nantong, provincija Đangsu, Narodna Republika Kina
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršiocu dužnosti direktora Kulturne ustanove "Galerija '73"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kulturne ustanove "Galerija '73"
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Čukarica
 • Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, JP 1/22
 • Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP 1/22
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Mladenovac
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Obrenovac
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o ponovnom dodeljivanju odborničkog mandata

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex