Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 73 od 28.08.2019.)


 • Rešenje o određivanju ulica za pešački saobraćaj na teritoriji grada Beograd - pešačke zone
 • Rešenje o režimu saobraćaja teretnih i zaprežnih vozila i snabdevanje na teritoriji grada Beograda
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za blok između ulica: Neznanog junaka, Domentijanove, Ledi Pedžet i Đorđa Radojlovića, Gradska opština Savski venac
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije prostorne celine Kosančićev venac, za građevinsku parcelu P1, gradska opština Stari grad
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za rasplet 220 kV nadzemnih vodova i uvođenje nadzemnog voda 110 kV br. 117/1 u TS "Beograd 3", gradske opštine Čukarica, Rakovica i Voždovac
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za područje između ulica: Deligradske, Pasterove, Resavske, Višegradske, Kneza Miloša i auto-puta, gradska opština Savski venac
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između Bulevara despota Stefana i ulica: Džordža Vašingtona, Đure Daničića, Hilandarske i Cetinjske, gradska opština Stari grad
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije šireg područja uz Knez Mihailovu ulicu, gradska opština Stari grad
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornici Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o promeni Statuta Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Izborne komisije Gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu
 • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Saveta za sprovođenje omladinske politike (Kancelarija za mlade)
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana poslovanja UK "Stari grad" za 2019. godinu i Predlog programa rada Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad "Stari grad" za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Odluke o cenama usluge održavanja javnih zelenih površina sa Odlukom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Odluke o cenama pogrebnih usluga sa Odlukom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Odluke o cenama za parkiranje na opštim javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Lazarevac sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex