Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 73 od 06.10.2017.)


  Akti gradskih opština

  RAKOVICA

  • Odluka o prestanku mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Rakovica
  • Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Rakovica
  • Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Rakovica za 2017. godinu
  • Odluka o dodeli javnih priznanja Gradske opštine Rakovica
  • Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju stalnih i povremenih radnih tela Skupštine Gradske opštine Rakovica

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex