Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 72/2022 od 15.07.2022.)


  • Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Beogradu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Pozorištu lutaka "Pinokio"
  • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću "Gradska čistoća" na Izmenu Cenovnika usluga koje se odnose na sprovođenje mera kontrole i smanjenja populacije štetnih organizama (glodari, komarci, krpelji) merama dezinsekcije i deratizacije na javnim površinama na teritoriji grada Beograda sa Izmenom Cenovnika
  • Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u junu 2022. godine
  • Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex