Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 72/2021 od 30.08.2021.)


 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije za blok između ulica Maglajske, Pukovnika Bacića, Ljutice Bogdana i Generala Nikodija Stefanovića, gradska opština Savski venac
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije za blokove između Bulevara kralja Aleksandra i ulica: Krunske, Prote Mateje i Kneginje Zorke, gradska opština Vračar
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije za područje između ulica Braće Jerković, Mirče Aceva, Sive stene i Zaplanjske, gradska opština Voždovac
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije naselja Krnjača, opština Palilula, za zonu K1 u delu Bloka 80 i Bloku 81
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za naselje Mali Mokri Lug (faza I), za blok između Bulevara kralja Aleksandra i ulica Bosanske, Hazarske i Nove A 4 (Palih boraca), gradska opština Zvezdara
 • Odluka o izradi plana generalne regulacije blokovskih saobraćajnica sa parking prostorima na teritoriji grada Beograda
 • Plan detaljne regulacije priključnih 35 kV kablovskih vodova od planirane TS 35/10 kV "Singidunum" do planirane TS 110/35 kV "Surčin", gradska opština Surčin
 • Plan detaljne regulacije dela III mesne zajednice u Lazarevcu - za ulice Branka Pešića, Solunsku, Slaviše Đorđevića i Novu ulicu (produžetak ulice Slaviše Đorđevića do veze sa Ulicom Milentija Popovića), gradska opština Lazarevac
 • Izmene i dopune Plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave - Grad Beograd (celine I-XIX) - (I faza - 1. etapa)
 • Plan detaljne regulacije za blok između ulica: Kneginje Zorke, Svetog Save, Brane Crnčevića (Ohridske) i Bulevara oslobođenja, gradska opština Vračar
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije blokovskih saobraćajnica sa parking prostorima na teritoriji grada Beograda

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex