Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 72 od 10.06.2020.)


 • Odluka o utvrđivanju broja glasačkih listića za glasanje na izborima za odbornike u Skupštinu gradske opštine Voždovac koji će se održati 21. juna 2020. godine
 • Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste za izbor odbornika Skupštine gradske opštine Voždovac 21. juna 2020. godine
 • Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste
 • Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za odbornike Skupštine gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste za izbor odbornika Skupštine gradske opštine Zemun 21. jun 2020. godine
 • Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste
 • Rešenje o utvrđivanju ukupnog broja glasačkih listića na izborima za odbornike Skupštine gradske opštine Novi Beograd raspisanim za 21. jun 2020. godine
 • Rešenje o određivanju broja rezervnih glasačkih listića na izborima za odbornike Skupštine gradske opštine Novi Beograd raspisanim za 21. jun 2020. godine
 • Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za odbornike Skupštine gradske opštine Palilula
 • Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste za izbor odbornika Skupštine gradske opštine Rakovica 21. jun 2020. godine
 • Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste za izbor odbornika Skupštine gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za odbornike Skupštine gradske opštine Stari grad
 • Odluka o objavljivanju ukupnog broja birača za područje grada Beograda - gradske opštine Čukarica
 • Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste za izbor odbornika Skupštine gradske opštine Čukarica
 • Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste za izbor odbornika Skupštine gradske opštine Barajevo raspisanih za 26. april 2020. godine, a koji će se zbog vanrednog stanja održati 21. juna 2020. godine
 • Odluka o broju birača upisanih u jedinstveni birački spisak koji se vodi za gradsku opštinu Grocka
 • Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste
 • Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste za izbor odbornika u Skupštini gradske opštine Mladenovac
 • Odluka o objavljivanju ukupnog broja birača u gradskoj opštini Obrenovac
 • Odluka o određivanju izgleda, formata i boje glasačkog listića i formata i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije za sprovođenje glasanja na izborima za odbornike Skupštine gradske opštine Obrenovac raspisanih za 21. jun 2020. godine
 • Odluka o utvrđivanju broja glasačkih listića i broja kontrolnih listova za sprovođenje glasanja na izborima za odbornike Skupštine gradske opštine Obrenovac raspisanih za 21. jun 2020. godine
 • Odluka o određivanju Javnog preduzeća "Pošta Srbije", Beograd za pružanje rezervisanih poštanskih usluga, štampe, prijema, prenosa i uručenja obaveštenja biračima o danu i vremenu održavanja izbora za narodne poslanike RS i za odbornike Skupštine gradske opštine Obrenovac, raspisanih za 21. jun 2020. godine
 • Rešenje o utvrđivanju proširenog sastava Izborne komisije gradske opštine Obrenovac za sprovođenje izbora odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac 21. juna 2020. godine
 • Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste za izbor odbornika u Skupštinu gradske opštine Obrenovac 21. juna 2020. godine
 • Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za odbornike Skupštine gradske opštine Sopot
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu
 • Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za odbornike Skupštine opštine Surčin

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex